موتور یونیورسال

موتور توبولار یونیور سال
مناسب برای درب تا ۱۴ متر مربع
سرعت بالا