موتور یونیورسال

تماس بگیرید

موتور توبولار یونیور سال
مناسب برای درب تا ۱۴ متر مربع
سرعت بالا