موتور بارزانته

 موتور توبولار ۱۴۰ نیوتن بارزانته      برای خرید ۵۵۴۴۵۴۲۷-۰۲۱