موتور درب ریلی

موتور درب ریلی ۸۰۰ کیلو بارزانته دو سرعته با چشمی و فلاشر