تیغه لومیکو دوپل

5,300,000 ریال

تیغه دوپل لومیکو وزن در هر متر مربع ۵ کیلو بیصدا