موتور بارزانته

موتور توبولار ۱۲۰ بارزانته دارای ریموت و ریسیور سرخود